Publication
Title
Het gerechtelijk arrondissement Brussel
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het federale België na de Zesde Staatshervorming / Instituut voor Constitutioneel Recht. Colloquium. - Brugge, 2014
Source (series)
De staatshervorming. - Brugge; 2014: 1
Bibliotheek grondwettelijk recht : algemene reeks ; 4
Publication
Brugge : die Keure, 2014
ISBN
978-90-486-0927-7
Volume/pages
p. 191-212
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 25.09.2014
Last edited 26.09.2014
To cite this reference