Publication
Title
Audiovisuele voorlichtingsfilms voor patiënten : ontegensprekelijk een meerwaarde
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Zorgmagazine
Publication
2014
Volume/pages
28(2014), p. 10-15
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 30.09.2014
Last edited 01.10.2014
To cite this reference