Publication
Title
De oprichters-, bestuurders- en notariële aansprakelijkheid voor ongeldige inbrengen. De voorlopige bewindvoerder. De vrijwaringsovereenkomst en de verzekering inzake bestuurdersaansprakelijkheid
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Notariële actualiteit: ondernemingsrecht
Publication
1994
Volume/pages
5(1994), p. 133-164
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference