Publication
Title
Een gebrekkige traphal met een "gebrekkig" causaal verband?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gezondheidsrecht. - Mechelen
Publication
Mechelen : 2012
ISSN
1372-3170
Volume/pages
1(2012), p. 37-42
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Project info
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 06.10.2014
Last edited 11.01.2018