Publication
Title
De toelatingsproef in het hoger kunstonderwijs : wie neemt deel en wie stroomt door?
Author
Abstract
In bepaalde richtingen in het hoger kunstonderwijs worden artistieke toelatingsproeven georganiseerd die tot een betere selectie moeten leiden van eerstejaarsstudenten. In dit artikel worden de resultaten van een gevalstudie belicht waarin werd onderzocht welke studentkenmerken samenhangen met het al dan niet slagen op een toelatingsproef en de studieresultaten in het hoger onderwijs. Opvallend is dat ondanks de toelatingsproef in deze context, het slaagpercentage niet hoger ligt dan in andere opleidingen waar geen toelatingsproef wordt georganiseerd. De resultaten onderstrepen de noodzaak van meer onderzoek naar de predictieve validiteit van toelatingsproeven. Het wordt ook duidelijk dat een toelatingsproef niet enkel praktisch van aard kan zijn aangezien heel wat (meta-)cognitieve kenmerken van studenten verschillen in studieresultaten kunnen verklaren.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Publication
Brussel : 2014
ISSN
0778-0443
Volume/pages
4(2014), p. 380-393
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
[E?say:metaLocaldata.cgzprojectinf]
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 06.10.2014
Last edited 14.06.2016
To cite this reference