Publication
Title
Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om tot succesvol informatiegebruik te komen : van zelfreflectie naar actie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handboek beleidvoerend vermogen / Coen, de, Daniël. - Brussel, 2009
Publication
Brussel : Politeia, 2014
ISBN
978-2-509-00379-9
Volume/pages
p. 14/11-14/33
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 06.10.2014
Last edited 07.10.2014
To cite this reference