Publication
Title
Atmosferische optische verschijnselen : waarnemingen juni-juli-augustus 2014
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Halo : maandblad van de Vlaamse Vereniging voor Weerkunde. - Kortrijk, 1995
Publication
Kortrijk : 2014
ISSN
1371-4007
Volume/pages
45:525(2014), p. 18-20
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 06.10.2014
Last edited 02.10.2015
To cite this reference