Publication
Title
Zwaarmoedigheid en verlangen : Kierkegaard over de esthetische levensvisie en de vraag waarom de mens die achter zich zou moeten laten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Wat bezielt Kierkegaard : zeven essays over een dwarse denker / Riessen, van, R. [edit.]; e.a.
Publication
Budel : Damon, 2014
ISBN
9789460361982
Volume/pages
p. 31-54
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 06.10.2014
Last edited 07.10.2014
To cite this reference