Publication
Title
De douane-overlaadloods in Essen : sporen naar toegankelijkheid
Author
Abstract
Dit artikel brengt een synthese van het onderzoek dat werd gevoerd in het kader van een meesterproef aan de opleiding Monumenten- en Landschapszorg van de Artesis Hogeschool Antwerpen (vandaag Universiteit Antwerpen) en handelt over de douane-overlaadloods in Essen.1 De douane-overlaadloods heeft belangrijke architectuurhistorische en industrieel-archeologische waarden, maakt deel uit van een internationale spoorwegverbinding en heeft betekenis voor de stationsarchitectuur met in het bijzonder de grensarchitectuur in België. Ondanks deze waarden raakt de loods sinds 1975 steeds meer en meer in verval met als gevolg dat de huidige staat van het gebouw problematisch is. Binnen dit onderzoek wordt dan ook nagegaan op welke manier dit waardevol stukje industrieel erfgoed opnieuw kan worden herbruikt, herbeleefd en geherwaardeerd. Het onderzoek bestaat uit drie delen. In eerste instantie schetst het onderzoek de evolutie van het spoorwegemplacement te Essen binnen de internationale spoorwegverbinding Antwerpen- Roosendaal-Rotterdam in de periode 1852-2013. Verder spitst het onderzoek zich toe op het gebruik en de werking van de loods op dit emplacement en dit in de periode 1902-2013. Om deze aspecten te onderzoeken, zijn achtereenvolgens een omgevingsanalyse zowel op macro-, meso- als op microniveau en een historische analyse van de loods uitgewerkt. Vervolgens wordt een eigen voorstel tot herstel en herbestemming van de douane-overlaadloods geformuleerd, rekening houdend met de eigenheid van het gebouw en de locatie, de noden en behoeften van de gemeente Essen en andere omgevingsfactoren. In dit onderzoek wordt voorgesteld om een toegankelijk vakantieverblijf voor personen met een tijdelijke of permanente beperking in de loods onder te brengen en wordt conceptmatig nagegaan op welke manier deze herbestemming kan worden ondergebracht in de douane-overlaadloods.
Language
Dutch
Source (journal)
Erfgoed van industrie en techniek : Vlaams-Nederlands tijdschrift voor industriecultuur. - Delft, 1992, currens
Publication
Delft : 2014
ISSN
0927-3026
Volume/pages
23:1(2014), p. 17-24
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
[E?say:metaLocaldata.cgzprojectinf]
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.10.2014
Last edited 02.10.2015
To cite this reference