Publication
Title
Nieuwe cultuurcontacten, nieuwe rechtswaarden? De bijdrage van het recht aan het welslagen van de multiculturele samenlevingsverbanden in Europa vandaag en morgen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Lessen voor de eenentwintigste eeuw
Publication
Leuven : UP Leuven, 1995
Volume/pages
p. 46-70
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference