Publication
Title
Gradaties van juridische tolerantie ten aanzien van muslimgemeenschappen in België: een kritische ontleding
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tegenspraak-cahiers
Publication
1996
Volume/pages
(1996), p. 133-146
Note
General: Themanummer: Tolerantie getolereerd? Islamitische en Westerse opvattingen
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference