Publication
Title
Zoeken naar een inclusief armoedebeleid in Antwerpen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Leven in de grootstad, werken aan een betere omgeving en zorg in de grootstad / Magnus, G. [edit.]
Publication
Antwerpen : Gemeenschappelijke Gezondheid, 1995
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference