Publication
Title
Integratie van (semi-)industriële kmo's in het stadsgebied: maximale hinder- en tolerantiegraden
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport VLIM , B-05
Publication
Antwerpen : 1995
Volume/pages
597 p.
Note
General: Met: bijlagen; Maatschappelijk luik van het Vlaams Impulsprogramma Milieutechnologie in opdracht van de Vlaamse Minister voor Leefmilieu
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference