Title
Kinderen en jongeren kritisch leren omgaan met reclame : het aanbod en de kwaliteit van reclameopvoedingspakketten
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Instructional and Educational Sciences
Faculty of Social Sciences. Communication Sciences
Publication type
article
Publication
Assen ,
Subject
Educational sciences
Source (journal)
Pedagogiek : wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming. - Assen, 2000, currens
Volume/pages
34(2014) :2 , p. 123-149
ISSN
1567-7109
2468-1652
vabb
c:vabb:380447
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Door de komst van nieuwe digitale reclamevormen waarbij de reclamemoeilijk van andere inhoud te onderscheiden valt, is er vernieuwde belangstellingvoor reclameopvoeding, die kinderen en jongeren wil beschermentegen de invloeden van de commerciële wereld. Leraren hebben nood aankwaliteitsvol lesmateriaal om hun leerlingen reclamewijsheid bij te brengen.In deze studie worden enkele gratis aangeboden educatieve pakkettenrond reclamewijsheid op inhoud en kwaliteit geanalyseerd. Daarvoorontwikkelden we een checklist die gebruikers in staat moet stellen om deinhoudelijke diversiteit en de kwaliteit van reclamewijsheidspakketten tebeoordelen. Daarnaast kan de checklist ook gebruikt worden door ontwikkelaarsvan nieuwe lespakketten. De onderzoeksresultaten geven inzicht inde kwaliteit en de aard van het huidige aanbod aan reclamewijsheidspakkettenen leiden tot enkele belangrijke implicaties voor de praktijk.
Full text (open access)
https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/2c4c4e/8363.pdf
Handle