Publication
Title
Kinderen en jongeren kritisch leren omgaan met reclame : het aanbod en de kwaliteit van reclameopvoedingspakketten
Author
Abstract
Door de komst van nieuwe digitale reclamevormen waarbij de reclamemoeilijk van andere inhoud te onderscheiden valt, is er vernieuwde belangstellingvoor reclameopvoeding, die kinderen en jongeren wil beschermentegen de invloeden van de commerciële wereld. Leraren hebben nood aankwaliteitsvol lesmateriaal om hun leerlingen reclamewijsheid bij te brengen.In deze studie worden enkele gratis aangeboden educatieve pakkettenrond reclamewijsheid op inhoud en kwaliteit geanalyseerd. Daarvoorontwikkelden we een checklist die gebruikers in staat moet stellen om deinhoudelijke diversiteit en de kwaliteit van reclamewijsheidspakketten tebeoordelen. Daarnaast kan de checklist ook gebruikt worden door ontwikkelaarsvan nieuwe lespakketten. De onderzoeksresultaten geven inzicht inde kwaliteit en de aard van het huidige aanbod aan reclamewijsheidspakkettenen leiden tot enkele belangrijke implicaties voor de praktijk.
Language
Dutch
Source (journal)
Pedagogiek : wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming. - Assen, 2000, currens
Publication
Assen : 2014
ISSN
1567-7109 [print]
2468-1652 [online]
Volume/pages
34:2(2014), p. 123-149
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 14.10.2014
Last edited 14.06.2016
To cite this reference