Publication
Title
Laer, Henri van : scheikundige, expert in het brouwen van bier, hoogleraar, pionier van de biochemie in België
Author
Language
Dutch
Source (book)
Nationaal Biografisch Woordenboek
Publication
Brussel : Koninklijke Academiën van België, 2014
ISBN
9789065691330
Volume/pages
p. kol. 595-kol. 608
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 17.10.2014
Last edited 18.10.2014
To cite this reference