Publication
Title
Waardevolle bijkomstigheden : stedelijk groen in beleid en beleving, Antwerpen 1859-1973
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Gechiedenis, 2014
Volume/pages
467 p. : ill.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 21.10.2014
Last edited 30.10.2014
To cite this reference