Publication
Title
Preventie in een forfaitaire huisartsenpraktijk op het platteland : hoge respons, maar hoe bereiken we de juiste doelgroep?
Author
Abstract
Het Globaal Medisch Dossier Plus (GMD+) en de preventiegids van Domus Medica geven een kader voor preventie in de eerste lijn. Toch vinden preventieve activiteiten nog vaak ad hoc plaats. Dit project onderzocht of het mogelijk is preventie op een systematische manier in de praktijkvoering van een forfaitair werkende plattelandspraktijk in te voeren. We maakten gebruik van een callrecallsysteem dat een respons van 65% opleverde. Een belangrijke vraag blijft hoe we de weinig consulterende patiënten kunnen bereiken, omdat juist zij de hoogrisicopopulatie vormen. Een ander aandachtspunt dat uit dit onderzoek kwam, is hoe we preventie kunnen aanbieden met echte gezondheidswinst en goede kosteneffectiviteit.
Language
Dutch
Source (journal)
Huisarts nu: maandblad van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen. - Brussel
Publication
Brussel : 2014
ISSN
0775-0501 [print]
2405-7827 [online]
Volume/pages
43:5(2014), p. 201-205
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
[E?say:metaLocaldata.cgzprojectinf]
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.10.2014
Last edited 25.10.2014
To cite this reference