Publication
Title
Meer sociaal zwakkeren in een diabetespopulatie? Onderzoek in een forfaitaire praktijk
Author
Abstract
In onze forfaitaire groepspraktijk wilden we nagaan of de socio-economische status van onze patiënten de instelling en opvolging van diabetes beïnvloedt, op basis van gegevens uit het medisch dossier. Onze resultaten bevestigen dat er inderdaad een significante oververtegenwoordiging is van het aantal sociaal zwakkeren in de diabetespopulatie. Sociaal zwakkeren raadplegen ook significant meer in onze praktijk. Er blijkt werk aan de winkel om alle patiënten te behandelen volgens de richtlijnen.
Language
Dutch
Source (journal)
Huisarts nu: maandblad van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen. - Brussel
Publication
Brussel : 2014
ISSN
0775-0501 [print]
2405-7827 [online]
Volume/pages
43:5(2014), p. 205-209
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.10.2014
Last edited 25.10.2014
To cite this reference