Publication
Title
Acceptance and commitment therapy (ACT) en verslaving : een literatuuroverzicht
Author
Abstract
achtergrond Acceptance and commitment therapy (act) is een recente vorm van cognitieve gedragstherapie, gebaseerd op de relational frame theory (rft). act wordt toegepast bij uiteenlopende problemen, waaronder verslaving. doel Een literatuuroverzicht bieden van de behandeling van verslaving met act. methode Een systematische literatuurstudie met PubMed en Psycinfo. resultaten Er werden 16 behandelonderzoeken gevonden, waarvan 10 rcts. In 8 studies behandelde men drugsproblemen of gemengde gebruikers, 7 studies betroffen rookverslaving en slechts 1 onderzoek richtte zich specifiek op alcohol. De meerderheid van de studies toonde positieve resultaten van act, meestal ook bij follow-up. conclusie Hoewel nog meer onderzoek nodig is, is act een veelbelovende benadering voor verslaving.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, 1972, currens
Publication
Utrecht : 2014
ISSN
0303-7339 [print]
1875-7456 [online]
Volume/pages
56 :9 (2014) , p. 577-585
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 28.10.2014
Last edited 07.10.2022
To cite this reference