Publication
Title
Actualia gerechtelijk recht : procedure en rechtsmiddelen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
CBR jaarboek / Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten. - Antwerpen, 1996 - 2016
Publication
Antwerpen : MAKLU, 2014
ISSN
1373-3451
Volume/pages
(2013-2014), p. 1-52
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 29.10.2014
Last edited 30.10.2014
To cite this reference