Title
"Tot synder goeden fame ende name" : de 'self-fashioning' van Mechelse en Brugse stedelingen in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne genadebrieven
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Publication type
doctoralThesis
Publication
Antwerpen :Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Geschiedenis, [*]
Subject
History
Volume/pages
234 p., ill.
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle