Publication
Title
De keuzeplicht voor levensbeschouwelijk onderricht in officiële scholen. Enkele kanttekeningen in afwachting van het oordeel van het Grondwettelijk Hof (noot onder Raad van State 6 maart 2014, arrest nr. 226.627)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Publication
Brussel : 2013
ISSN
0778-0443
Volume/pages
4-5(2013-2014), p. 417-422
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 29.10.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference