Publication
Title
De verhoudingen tussen auteur, drukker en gededicaceerde bij Neolatijnse publicaties
Author
Language
Dutch
Publication
Leuven : KULeuven, Seminarium Philologiae Humanisticae, 2005
Note
General: Acta selecta van de Studiedag voor Neolatijn, Antwerpen, 17 december 2004
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 29.10.2014
Last edited 02.09.2016