Publication
Title
Met Gulden Librije naar een gouden toekomst? Enkele richtingwijzers
Author
Language
Dutch
Source (book)
Gulden Librije : verleden, heden, toekomst
Publication
Leuven : Gulden Librije, 2007
Volume/pages
p. 63-70
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 29.10.2014
Last edited 02.09.2016