Publication
Title
Ruzie in het Latijn over de volkstaal? Een poëtische dialoog tussen Caspar Barlaeus en Constantijn Huygens herbezien
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Spiegel der letteren. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2012
ISSN
0038-7479
Volume/pages
54:1(2012), p. 1-33
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 29.10.2014
Last edited 25.04.2017