Publication
Title
Sociale grondrechten als mogelijkheidsvoorwaarden voor een gelijke individuele vrijheid van eenieder: over de morele grondslagen en grenzen van individuele rechtsaanspraken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Welzijnsgids
Publication
1995
Volume/pages
17(1995), p. 33-53
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference