Publication
Title
Over zo'n en zo meer
Author
Language
Dutch
Source (book)
Patroon en argument : een dubbelfeestalbum bij het emeritaat van Willem Van Belle en Joop Van der Horst / Velde, Van de, Freek [edit.]; e.a.
Publication
Universitaire Pers Leuven : Leuven, 2014
ISBN
978-94-6270-014-7
Volume/pages
p. 215-228
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 30.10.2014
Last edited 20.06.2017
To cite this reference