Publication
Title
Het sociaal-economisch determinisme voorbij? Elementen gerelateerd aan schoolcarrières van leerlingen met en zonder een migratie achtergrond
Author
Language
Dutch
Source (book)
Oprit 14 : naar een schooltraject zonder snelheidsbeperkingen / Clycq, Noël [edit.]; et al.
Publication
Gent : Academia Press, 2014
ISBN
978-90-382-2389-6
Volume/pages
p. 21-46
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 31.10.2014
Last edited 01.11.2014
To cite this reference