Publication
Title
Sterkte-zwakteanalyse in de diagnostiek van jongvolwassenen met ADHD
Author
Language
Dutch
Source (book)
(Jong)volwassenen met ADHD : perspectieven op diagnostiek, behandeling en begeleiding vanuit wetenschap en praktijk / Baeyens, Dieter [edit.]; et al.
Publication
Leuven : Acco, 2014
ISBN
9789033497889
Volume/pages
p. 160-200
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 03.11.2014
Last edited 14.11.2014
To cite this reference