Publication
Title
Word is bond? Een verkennend onderzoek naar de relatie tussen poëzieactivisme, slam poetry educatie met jongeren en sociale (on)rechtvaardigheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Over gevestigden en buitenstaanders : armoede, diversiteit en stedelijkheid. - Leuven, 2014
Source (series)
Sociale InZichten. - Leuven; 26
Publication
Leuven : Acco, 2014
ISBN
978-90-334-9804-6
Volume/pages
p. 143-160
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 03.11.2014
Last edited 14.06.2016
To cite this reference