Publication
Title
Beperkingen van de vrijheid van meningsuiting in naam van de verdraagzaamheid: gesprek samen met J. Demeyer, R. Landuyt, D. Voorhoof, J. Velaers en J. Leman
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek 1994 van het Interuniversitair Centrum voor Mensenrechten
Publication
Antwerpen : Maklu, 1995
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference