Publication
Title
Tolerantie is een norm: over de verschillen tussen tolerantie en cultureel relativisme, permissiviteit en groepsrechten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tolerantie getolereerd? Islamitische en westerse opvattingen / Doom, R. [edit.]
Publication
Gent : Mys & Breesch, 1996
Volume/pages
p. 37-50
Note
General: Tegenspraak-cahiers
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference