Publication
Title
Hoe sterk is ons geweten? Over morele onmacht in een band van ondergeschiktheid
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor sociale wetenschappen. - Gent, 1956 - 1997
Publication
Gent : 1996
ISSN
0040-7615
Volume/pages
3(1996), p. 245-267
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference