Publication
Title
Strijd om het klimaat : de beeldvorming over klimaatverandering tijdens de klimaattop te Cancun in Vlaamse kwaliteitskranten = Climate struggle : news coverage of climate change during the climate summit in Cancan in Flemish quality newspapers
Author
Abstract
This paper reports on the results of a qualitative content analysis of climate change coverage by two Flemish quality newspapers in the context of the Cancun climate summit. Important similarities as well as differences were found between both newspapers in terms of underlying assumptions regarding international relations.
Aan de hand van een kwalitatieve inhoudsanalyse wordt in dit artikel de berichtgeving over klimaatverandering verschenen in twee Vlaamse kwaliteitskranten naar aanleiding van de klimaattop te Cancún vergeleken. Uit de resultaten blijken belangrijke overeenkomsten en verschillen met betrekking tot de veronderstellingen over internationale betrekkingen van waaruit beide kranten vertrekken in hun beeldvorming over klimaatverandering en internationale klimaatonderhandelingen in het bijzonder.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor communicatiewetenschap. - Houten
Tijdschrift voor communicatiewetenschap. - Houten
Publication
Houten : 2014
ISSN
1384-6930
Volume/pages
42:3(2014), p. 244-264
ISI
000342332600005
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
[E?say:metaLocaldata.cgzprojectinf]
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identification
Creation 06.11.2014
Last edited 07.11.2017
To cite this reference