Publication
Title
Audit quality variation between local audit offices in Belgium : evidence from going-concern opinions
Author
Abstract
Deze studie gaat na of de auditkwaliteit verschilt tussen lokale vestigingen van auditkantoren in België (d.w.z. tussen verschillende vestigingen van hetzelfde auditkantoor). Recent onderzoek uit de VS geeft aan dat verschillende lokale vestigingen van eenzelfde auditkantoor niet dezelfde mate van auditkwaliteit leveren. Tot op heden bestaat er over dit topic haast geen onderzoek van buiten de VS. Gegeven de institutionele en economische verschillen tussen de VS en de meeste Europese landen is het echter niet vanzelfsprekend dat bevindingen over de auditmarkt in de VS ook van toepassing zijn op de Europese auditmarkten. Op basis van een steekproef van 6.491 ondernemingen die tekenen van financiële problemen vertonen, toont deze studie aan dat sommige lokale vestigingen meer geneigd zijn dan andere om een continuïteitsverklaring af te leggen, wat suggereert dat de auditkwaliteit in deze lokale vestigingen hoger is. Deze studie toont daarnaast aan dat de verschillen tussen lokale vestigingen in de auditkwaliteit deels kunnen worden toegeschreven aan de grootte en de industriespecialisatie van de lokale vestiging.
Language
English
Source (journal)
Accountancy en bedrijfskunde : maandschrift
Publication
2014
Volume/pages
34:6(2014), p. 12-21
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 12.11.2014
Last edited 14.06.2016
To cite this reference