Title
De accuraatheid van de continuïteitsverklaring in Belgische auditrapporten
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
article
Publication
Subject
Economics
Source (journal)
Accountancy en bedrijfskunde : maandschrift
Volume/pages
34(2014) :4 , p. 18-27
ISSN
0770-7142
vabb
c:vabb:380583
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
De kwaliteit van auditrapportering en in het bijzonder de melding van continuïteitsproblemen is voor diverse stakeholders in het ondernemingsgebeuren van groot belang. Beslissingen omtrent het melden van continuïteitsproblemen zijn voor auditors echter niet altijd eenvoudig. Vaak wordt de "accuraatheid" van zulke beslissingen dan ook als een indicator voor auditkwaliteit aanzien. In dit onderzoek werd nagegaan in welke mate het rapporteren van continuïteitsproblemen samenhangt met verschillende kenmerken van de auditor. Er werd daarbij zowel gekeken naar zogenaamde Type I misclassificaties (d.w.z. een melding van continuïteitsproblemen in het auditrapport zonder dat de onderneming failliet ging binnen de 12 maanden na balansdatum) en Type II misclassificaties (d.w.z. het ontbreken van een melding van continuïteitsproblemen in het auditrapport terwijl de onderneming failliet ging binnen de 12 maanden na balansdatum). Dit onderzoek maakte gebruik van een steekproef van 7,149 Belgische ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeerden, inclusief 69 ondernemingen die binnen de 12 maanden na balansdatum failliet gingen. Uit de resultaten blijkt dat auditors die geen deel uitmaken van de Big 4 auditkantoren accurater zijn in het rapporteren van continuïteitsproblemen. Andere factoren die traditioneel geassocieerd worden met een hogere auditkwaliteit, zoals ervaring of industriespecialisatie, blijken echter niet geassocieerd te zijn met de accuraatheid va
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/8be4a5/933ad15e27b.pdf
Handle