Publication
Title
De accuraatheid van de continuïteitsverklaring in Belgische auditrapporten
Author
Abstract
De kwaliteit van auditrapportering en in het bijzonder de melding van continuïteitsproblemen is voor diverse stakeholders in het ondernemingsgebeuren van groot belang. Beslissingen omtrent het melden van continuïteitsproblemen zijn voor auditors echter niet altijd eenvoudig. Vaak wordt de "accuraatheid" van zulke beslissingen dan ook als een indicator voor auditkwaliteit aanzien. In dit onderzoek werd nagegaan in welke mate het rapporteren van continuïteitsproblemen samenhangt met verschillende kenmerken van de auditor. Er werd daarbij zowel gekeken naar zogenaamde Type I misclassificaties (d.w.z. een melding van continuïteitsproblemen in het auditrapport zonder dat de onderneming failliet ging binnen de 12 maanden na balansdatum) en Type II misclassificaties (d.w.z. het ontbreken van een melding van continuïteitsproblemen in het auditrapport terwijl de onderneming failliet ging binnen de 12 maanden na balansdatum). Dit onderzoek maakte gebruik van een steekproef van 7,149 Belgische ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeerden, inclusief 69 ondernemingen die binnen de 12 maanden na balansdatum failliet gingen. Uit de resultaten blijkt dat auditors die geen deel uitmaken van de Big 4 auditkantoren accurater zijn in het rapporteren van continuïteitsproblemen. Andere factoren die traditioneel geassocieerd worden met een hogere auditkwaliteit, zoals ervaring of industriespecialisatie, blijken echter niet geassocieerd te zijn met de accuraatheid va
Language
Dutch
Source (journal)
Accountancy en bedrijfskunde : maandschrift
Publication
2014
Volume/pages
34:4(2014), p. 18-27
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 12.11.2014
Last edited 14.06.2016
To cite this reference