Title
Informatiegebruik in verantwoordingsgerichte en schoolontwikkelingsgerichte onderwijssystemen : een Nederlands-Vlaams perspectief
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Instructional and Educational Sciences
Publication type
article
Publication
Assen ,
Subject
Educational sciences
Source (journal)
Pedagogiek : wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming. - Assen, 2000, currens
Volume/pages
34(2014) :2 , p. 84-106
ISSN
1567-7109
2468-1652
vabb
c:vabb:380592
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Wereldwijd wordt hoe langer hoe meer belang gehecht aan informatiegebruik in scholen. Hoewel verschillen in het informatiegebruik van scholen in onderzoek vaak gerelateerd worden aan een verantwoordingsgericht of schoolontwikkelingsgericht onderwijssysteem, is onderzoek dat informatiegebruik in verschillende onderwijssystemen diepgaand beschrijft en vergelijkt schaars. In deze studie onderzoeken we gelijkenissen en verschillen in het informatiegebruik van schoolleiders binnen een verantwoordingsgericht en een schoolontwikkelingsgericht onderwijssysteem, respectievelijk Nederland en Vlaanderen. De resultaten wijzen uit dat schoolleiders uit beide onderwijssystemen andere verwachtingen percipiëren inzake informatiegebruik, andere soorten informatie gebruiken en ook verschillen in de manieren waarop zij informatie gebruiken. Een opvallende vaststelling is dat sterkere verwachtingen naar verantwoording niet noodzakelijk in negatieve zin wegen op het schoolontwikkelingsgericht informatiegebruik van schoolleiders.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/30b554/2ccb618de8e.pdf
Handle