Publication
Title
Het belang van het kind en de eigenheid van het asielrecht (noot onder RvS 29 mei 2013)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor vreemdelingenrecht / Vlaams Minderhedencentrum; Agentschap integratie & inburgering [Brussel] - Brussel, 1981, currens
Publication
Brussel : 2014
ISSN
0776-8605
Volume/pages
3(2014), p. 323-327
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 13.11.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference