Publication
Title
Het soortelijk gewicht van de dingen : over Landschap met springwegen, van Pieter De Buysser
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Documenta : mededelingen van het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst Gent / Universiteit Gent. Onderzoekgroep S:PAM. - Gent, 1983, currens
Publication
Gent : 2014
ISSN
0771-8640
Volume/pages
32:2(2014), p. 152-158
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 13.11.2014
Last edited 14.06.2016
To cite this reference