Title
Originaliteit in het auteursrecht : het Hof van Cassatie sluit zich aan bij de rechtspraak van het Hof van Justitie (noot onder Cass., 31 oktober 2013)Originaliteit in het auteursrecht : het Hof van Cassatie sluit zich aan bij de rechtspraak van het Hof van Justitie (noot onder Cass., 31 oktober 2013)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Business and Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2013-2014):37, p. 1464-1465
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle