Publication
Title
Originaliteit in het auteursrecht : het Hof van Cassatie sluit zich aan bij de rechtspraak van het Hof van Justitie (noot onder Cass., 31 oktober 2013)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2013
ISSN
1782-3463
Volume/pages
37(2013-2014), p. 1464-1465
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 13.11.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference