Publication
Title
De auteursrechtelijke beschermingsvoorwaarden voor modellen en het auteurschap inzake modellen vervaardigd in opdracht die niet aan de modelrechtelijke beschermingsvoorwaarden voldoen (noot onder Hoge Raad, 25 oktober 2013)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Auteurs & media. - Brussel
Publication
Brussel : 2014
ISSN
1370-6039
Volume/pages
3-4(2014), p. 235-240
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 13.11.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference