Publication
Title
E Ardhmja e Zymtë e Kosovës : Kombet e Bashkuara dhe Shtypja e Një Kombi
Author
Language
English
Source (book)
Shqiptarët në Balkan / Banaj, Admir [edit.]
Publication
Tirana : 2001
Volume/pages
p. 124-135
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 17.11.2014
Last edited 06.03.2018