Publication
Title
Verslag betreffende de mogelijkheid om bij de Raad van State een annulatieberoep in te stellen tegen het Koninklijk Besluit van 9 januari 1995
Author
Language
Dutch
Publication
s.l. : 1995
Note
General: Onuitgegeven rapport opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatshervorming
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference