Publication
Title
Meritocratie, deficit denken en de onzichtbaarheid van het systeem : het spreken over succes en falen in het onderwijs
Author
Language
Dutch
Source (book)
Oprit 14 : naar een schooltraject zonder snelheidsbeperkingen / Clycq, Noël [edit.]; et al.
Publication
Gent : Academia Press, 2014
ISBN
978-90-382-2389-6
Volume/pages
p. 49-73
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report