Publication
Title
Over de zelfstandige maar afgebakende rol van fraus omnia corrumpit in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Fraus omnia corrumpit : mogelijkheden en moeilijkheden in het privaatrecht / Boeck, De, A.; e.a.
Publication
Brugge : die Keure, 2014
ISBN
978 90 4860 730 3
Volume/pages
p. 51-72
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 20.11.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference