Publication
Title
Beschouwingen bij de procedure tot herziening van de Unieverdragen, bijzonder in het federale België
Author
Language
Dutch
Source (book)
De rol van de nationale parlementen in de institutionele ontwikkeling van de Europese Unie
Publication
Brussel : Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1995
Volume/pages
p. 31-44
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference