Publication
Title
Het recht op vrije keuze van gezondheidszorgvoorziening (noot onder KG Rb. Gent 12 september 2011)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gezondheidsrecht. - Mechelen
Publication
Mechelen : 2012
ISSN
1372-3170
Volume/pages
(2012-2013), p. 218-223
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 21.11.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference