Publication
Title
Patiëntveiligheid en het voorkomen van vermijdbare ziekenhuisoverlijdens (bedenkingen n.a.v. de zaak baby Jasper)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gezondheidsrecht. - Mechelen
Publication
Mechelen : 2012
ISSN
1372-3170
Volume/pages
(2012-2013), p. 192-195
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 21.11.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference