Publication
Title
Therapiebeperking bij kinderen: wilsbekwaamheid als evenwicht tussen responsabilisering en maatschappelijke verantwoordelijkheid
Author
Abstract
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten. - Gent, 2000, currens
Publication
Gent : Mys & Breesch, 2012
ISSN
1377-2104
Volume/pages
3(2012), p. 219-227
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 21.11.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference