Publication
Title
Therapiebeperking bij kinderen: wilsbekwaamheid als evenwicht tussen responsabilisering en maatschappelijke verantwoordelijkheid
Author
Abstract
In deze bijdrage wordt het spanningsveld tussen responsabilisering en maatschappelijke verantwoordelijkheid bij kinderen uitgewerkt via de problematiek van therapiebeperking. Zoals bij volwassenen moeten ook bij kinderen soms beslissingen worden genomen over de vraag of voor hun ernstige en levensbedreigende aandoening al dan niet een behandeling moet worden ingezet. Of kinderen dergelijke beslissingen al dan niet zelf kunnen nemen, wordt bepaald door de wilsbekwaamheid van het kind. Wilsbekwame kinderen kunnen zelf een niet-behandelingsbeslissing nemen. Wilsonbekwame kinderen moeten worden vertegenwoordigd. Aangezien de wilsbekwaamheid in concreto en dus kind per kind moet worden beoordeeld in functie van de specifieke kenmerken van de behandeling, is een genuanceerde benadering noodzakelijk. In deze bijdrage worden vier hypotheses uitgewerkt, rekening houdende met de slaagkansen en de bijwerkingen en risicos van de behandeling.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten. - Gent, 2000, currens
Publication
Gent : Mys & Breesch, 2012
ISSN
1377-2104
Volume/pages
3(2012), p. 219-227
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
[E?say:metaLocaldata.cgzprojectinf]
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 21.11.2014
Last edited 02.10.2015
To cite this reference