Publication
Title
Over vrienden en advocaten : de gevolgen van de weigering van juridische tweedelijnsbijstand voor de oplossing van het geschil
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk. - Antwerpen, 1980, currens
Publication
Antwerpen : 2014
ISSN
0771-1409
Volume/pages
5(2014), p. 443-457
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 24.11.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference